Äldre man med glasögon som sätter in en röd hörapparat i örat.

Hur väljer jag hörhjälpmedel vid hörselnedsättning?

10 April 2024

Estimerad lästid: 7 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Det finns olika hörhjälpmedel som kan underlätta för dig med hörselnedsättning. Det allra vanligaste är hörapparaten, men det finns också andra hjälpmedel. Bland annat kommunikator, samtalsförstärkare och TV-hjälpmedel. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta när du ska prova ut och välja rätt hörhjälpmedel för dina behov.

  Vem behöver hörselhjälpmedel?

  Hörselhjälpmedel är avsedda för personer med olika former av hörselnedsättning, inklusive åldersrelaterad, ärftlig eller förvärvad hörselnedsättning, tinnitus och medicinska tillstånd som påverkar hörseln. Hit hör även personer med total eller nästan total dövhet.

  Hörselhjälpmedel är vanligast hos äldre, men människor i alla åldrar kan behöva hjälp att höra bättre.

  Vem ska jag kontakta om jag vill ha hörselhjälpmedel?

  För att få hörhjälpmedel från regionen krävs en utredning av ditt behov som genomförs av en audionom. Audionomen undersöker din hörsel och bestämmer vilka hjälpmedel som är bäst lämpade. Utredningen sker i samråd med dig för att säkerställa en personlig och effektiv lösning som förbättrar din hörsel.

  Hjälpmedel för skola eller arbete

  Meddela skolan om du eller ditt barn behöver speciella hörhjälpmedel för att kunna delta fullt ut i undervisningen. Om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel, ska du ta upp det med din chef. Du kan även kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för ytterligare stöd och information. En audionom kan förse dig med detaljerad information om ansökningsprocessen för hjälpmedel.

  Du kan behöva en remiss

  I vissa regioner krävs en remiss för att kunna boka tid hos en audionom. För att få en remiss behöver du kontakta antingen din vårdcentral eller en öronmottagning. I en del regioner har man infört ett vårdval för hörselvården, vilket innebär att du själv kan kontakta en hörselmottagning.

  Vid utprovning av hörapparater gäller vårdgarantin. Enligt den ska det ta högst 90 dagar från det att du kontaktat vården tills du får möjlighet att träffa en audionom för en bedömning.

  Olika regioner har olika regler

  Kraven för att få hjälpmedel vid hörselnedsättning varierar mellan olika regioner. I vissa regioner tillämpas en bedömningsmetod kallad behovstrappa för att fastställa vilka behov som måste tillgodoses i första hand, före andra.

  I andra regioner finns specifika riktlinjer som anger hur omfattande din hörselnedsättning måste vara för att du ska kunna få hjälpmedel. Den här bedömningen görs genom att använda ett mått på hörselnedsättning kallat tonmedelvärde. Ju högre värdet är, desto mer omfattande är hörselnedsättningen. Om tonmedelvärdet är för lågt kommer du eventuellt inte kunna få ett hjälpmedel, med du kan fortfarande få andra former av stöd från en audionom.

  Hur görs bedömningen?

  Vid ditt första möte med en audionom genomgår du en hörselundersökning. Resultatet registreras i ett så kallat audiogram. Du får även möjlighet att dela med dig av dina behov och önskemål samt beskriva hur du upplever din hörsel.

  Eftersom olika typer av hörapparater passar olika behov, kommer audionomen föreslå lämpliga hjälpmedel vid hörselnedsättning baserat på din specifika situation och hur du beskriver dina problem och behov. Audionomens rekommendationer påverkas också av de aktuella riktlinjerna i din region. I varje region finns ett upphandlat sortiment av hörhjälpmedel som audionomen i första hand bör överväga att ordinera, baserat på dina individuella behov.

  Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska få hörapparat från regionen.

  Vad finns det för hörselhjälpmedel?

  Nedan har vi listat några av de vanligaste hörhjälpmedlen.

  1. Kommunikator

  När din hörsel börjar försämras men inte är så pass dålig att du behöver en hörapparat, kan en kommunikator vara ett utmärkt alternativ. Kommunikatorn fungerar som en samtalsförstärkare och kan användas på arbetsplatsen, under möten, vid middagsbordet eller när du tittar på TV. Den kan även användas med hörlurar eller med en halsslinga om du har en hörapparat.

  Kommunikatorn är utrustad med inbyggd teleslinga och kan därmed också användas i utrymmen som är utrustade med teleslinga. Det här gör dem mångsidiga och anpassningsbara för olika situationer där förstärkt ljud kan vara till nytta.

  Kommunikatorn är lämplig för användning vid både milda och svåra hörselskador. Modellerna och färgerna kan variera beroende på tillverkare. Dessutom finns olika typer av öroninsatser, såsom öppen tip, samt hård eller mjuk. Insatsen väljs utifrån graden av hörselnedsättning för att säkerställa en optimal och bekväm användning.

  2. Bakom örat hörapparat

  En "bakom-örat" hörapparat, är en typ av hörhjälpmedel som placeras bakom örat. Den består av en liten plastbehållare som innehåller elektroniken och en formad öronsnäcka som anpassas till örat. Ljudet fångas upp av en mikrofon som sitter på den lilla plastbehållaren bakom örat och överförs sedan till örat genom en sladd eller en tunn rörledning.

  Många föredrar bakom örat hörapparater på grund av deras användarvänlighet och komfort för personer med olika typer av hörselnedsättningar. De kan även vara mer lämpliga för personer med nedsatt finmotorik eller för dem som behöver kraftigare förstärkning av ljud.

  2. I örat hörapparat

  En "i-örat" hörapparat, är en typ av hörhjälpmedel som är designad för att passa helt inuti örat. Denna typ av hörapparat är tillverkad på ett sätt som gör den mer diskret och mindre synlig än vissa andra typer av hörapparater.

  Hörapparaterna är individuellt anpassade för varje användares öra och kan vara mindre synliga än bakom-örat-modeller. De formgjuts oftast för att passa exakt i örat och kan finnas i olika storlekar beroende på graden av hörselnedsättning och anatomiska egenskaper hos användaren.

  Här kan du läsa mer om skillnaden mellan i örat hörapparater och allt i örat hörapparater.

  3. TV-hjälpmedel

  Det finns flera alternativ för den med hörselnedsättning som behöver hörhjälpmedel när han eller hon ska titta på TV. Du kan välja mellan hörlurar som använder infraröd strålning eller bluetooth, en kommunikator speciellt anpassad för TV-tittare, eller hörlurar som överför ljudet via radiosignaler. Dessutom finns det flera andra möjligheter att utforska för att möta dina individuella behov och preferenser. Det här är även ett vanligt hörhjälpmedel hos äldre.

  4. Lurförstärkare

  Lurförstärkaren ansluts mellan trådtelefonen och lursladden. Den möjliggör en enkel justering av volymen i telefonluren för att förstärka ljudet.

  5. Halsslinga till mobiltelefonen

  Om du använder hörapparat med t-slinga kan en halsslinga kopplad till din mobiltelefon komma till nytta. Genom att aktivera t-läget för hörapparaten och placera halsslingan runt halsen, kan du enkelt ansluta halsslingan till telefonen. Då får du ljudet från mobilen direkt in i hörapparaten. Det finns även trådlösa alternativ tillgängliga för den här funktionen.

  6. Skrivtolkning

  Du har möjlighet att ansöka om rätt till skrivtolk genom FPA (Folkpensionsanstalten). Efter att du har erhållit ett skrivtolksbeslut kan du kostnadsfritt beställa en skrivtolk vid behov. Skrivtolkens tjänster kan nyttjas vid olika tillfällen såsom möten, privata arrangemang, läkarbesök och utlandsresor.

  Tolken dokumenterar allt som sägs på en bärbar dator, vilket du sedan kan läsa av på skärmen. Kom ihåg att han eller hon har tystnadsplik och inte sparar något av det som skrivs.

  Hur väljer man hörapparat?

  För att välja rätt hörapparat behöver du ta hänsyn till flera faktorer. Hörapparater finns i flera modeller och utföranden, såsom olika storlekar, färger, passform och med varierande funktioner. Din audionom finns för att stötta och vägleda dig i ditt val. Det är viktigt att hitta en hörapparat som passar din hörselnedsättning, din livsstil och dina individuella behov. Är du exempelvis äldre och behöver hörselhjälpmedel är det viktigt att du väljer ett alternativ som du känner dig bekväm med att hantera. Om du vill boka en tid för utprovning av hörapparat, är du välkommen att kontakta Hör Sthlm.

  Vilken typ av hörapparat är bäst?

  Det finns några märken och modeller på hörapparater som står ut bland konkurrenterna. Dessa är bland annat Signia Augmented Xperience (AX), Phonak Paradise, Oticon More och GN Resound One.

  Här kan du läsa mer om de bästa hörapparaterna 2024.

  Hur går utprovningen till?

  Du behöver besöka audionomen flera gånger för att prova ut hjälpmedel.

  Be att få se flera alternativ

  Det finns inte bara flera olika typer av hörapparater på marknaden, utan också olika varumärken och modeller. Detsamma gäller för andra typer av hjälpmedel för hörselnedsättning. Be alltid audionomen att presentera olika varianter och berätta om deras för- och nackdelar.

  Om det finns flera alternativa hörhjälpmedel som passar dig, har du rätt att få information om dessa. Du har även rätt att själv välja dina hörhjälpmedel om audionomen anser att det är möjligt utifrån ditt behov och priset på hörhjälpmedlet.

  Det är viktigt med ditt deltagande i valet av hörhjälpmedel. Du kan förbereda dig inför ditt besök hos audionomen genom att reflektera över dina behov. Vilka miljöer befinner du dig ofta i? I vilka situationer önskar du att du hörde bättre? Och föredrar du att kunna justera din hörapparat manuellt eller ska det ske automatiskt?

  Du får testa hjälpmedlet hemma

  Vanligtvis får du ta med dig de hjälpmedel som audionomen har rekommenderat och använda dem i din dagliga miljö och integrera dem i ditt vardagsliv. Under återbesöket har du möjlighet att dela med dig av din upplevelse och berätta hur hjälpmedlet har fungerat. Audionomen finjusterar för att optimera prestanda och passform baserat på din feedback.

  Audionomen gör en utvärdering

  Efter några besök brukar utprovningen vara avslutad. Audionomen genomför en utvärdering för att säkerställa att ditt hörhjälpmedel fungerar optimalt. Det här kan innefatta olika mätningar eller att du fyller i ett frågeformulär för att ge feedback och utvärdera din upplevelse av hjälpmedlets effektivitet och komfort.

  Barn ska vara delaktiga i val av hjälpmedel

  Ålder utgör ingen begränsning när det kommer till barnets delaktighet vid utprovning av hjälpmedel vid hörselnedsättning. Ju äldre barnet är desto mer betydelsefullt blir det dock att han eller hon är involverad i sin egen vård, deltar i diskussioner och medverkar vid beslut om behandlingen. Denna delaktighet blir särskilt viktig under tonåren.

  Både du och barnet kan ha frågor och funderingar inför ett besök hos audionom, och det är bra om ni kan förbereda er hemma. Det finns olika råd och tips att överväga beroende på barnets ålder.

  Du ska förstå informationen

  För att du ska kunna vara aktivt delaktig i valet av hjälpmedel är det av yttersta vikt att du förstår den information du får. Informationen bör anpassas efter dina individuella behov. Om du inte talar svenska eller har talsvårigheter har du möjlighet till tolk så att du får tillgång till relevant information och kan fatta välgrundade beslut om ditt hörhjälpmedel.

  Vad kostar det att köpa hörhjälpmedel?

  Du har möjlighet att låna, hyra eller köpa hjälpmedel, och den avgift du behöver betala varierar mellan olika regioner. Ibland är det kostnadsfritt, medan det i andra fall kan inkluderas en delvis eller fullständig avgift. Ibland kan även en besöksavgift tillkomma vid konsultation hos audionomen.

  I vissa regioner kan du även bli tvungen att betala mellanskillnaden om du väljer ett dyrare hjälpmedel, medan andra regioner inte erbjuder försäljning av hörhjälpmedel. Det kan vara fördelaktigt att utforska olika hörapparater, jämföra priser och prova olika alternativ innan du tar ett beslut.

  Här kan du läsa mer om priset för hörapparater.

  Boka tid hos Hör Stockholm

  Hos Hör Stockholm får du tillgång till de senaste hörselprodukterna och hjälpmedlen som finns på marknaden. Din legitimerade audionom skräddarsyr den optimala lösningen för dina unika behov och önskemål. Vi är dessutom auktoriserade av Region Stockholm och jobbar enligt deras riktlinjer och regler. Boka tid för utprovning av hörhjälpmedel hos Hör Stockholm.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.