Brickor med bokstäver som bildar orden: Good hearing is essential

Audionom - Vad gör en audionom?

7 september 2022

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Många kommer någon gång i sitt liv komma i kontakt med en audionom. Ungefär 1.5 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning, vilket motsvarar omkring 18 % av befolkningen. En audionom är en hörselspecialist som arbetar för att hjälpa och underlätta vardagen för personer med skadad hörsel. Men vad betyder det egentligen? I denna artikel ska vi gå igenom vad en audionom gör, var audionomen arbetar och hur du kan komma i kontakt med en audionom om du behöver hjälp.

  Vad arbetar en audionom med?

  En audionom är enkelt förklarat den person som hjälper människor att höra bättre. När du tar kontakt med en hörselmottagning och bokar tid hos en audionom, inleds behandlingen oftast med en utredning av din hörsel. Detta genomförs bland annat med hjälp av en hörselundersökning med audiogram.

  Audionomen arbetar för att ta reda på vilken typ av hörselnedsättning patienten har för att därefter kunna lägga upp en plan för hur man kan gå vidare. Efter utredningen kommer audionomen hjälpa till att prova ut rätt hörapparat eller hörselhjälpmedel samt ge anpassat stöd och hörselrehabilitering.

  En audionoms arbete sträcker sig utöver att enbart vara stöd vid utprovning av exempelvis en hörapparat. I arbetet ingår även en viktig och tydlig pedagogisk roll för att kunna undervisa om den aktuella situation. Det kan även handla om att samtala med anhöriga, arbetskollegor eller andra berörda. Anledningen är att en hörselskada inte enbart ger sig till uttryck fysiskt, utan även kan innebära psykologiska och sociala konsekvenser. Det innebär att audionomen också har en terapeutiskt funktion i sin yrkesutövningen.

  I audionomens arbetsuppgifter ingår bland annat:

  • Bedömning av hörselbehov
  • Utprovning av hörapparat
  • Upplägg av rehabilitering för dina hörselproblem anpassad efter specifika behov
  • Undersökning av om andra hjälpmedel är nödvändiga
  • Utprovning av formgjutna hörselskydd
  • Arbetsplatsanpassning

  Undersöka hörseln med hjälp av ett audiogram

  Som tidigare nämnt inleds oftast behandlingen av nedsatt hörsel med en hörselundersökning. Resultatet av ett undersökningen kan representeras visuellt i ett audiogram som audionomen i sin tur tolkar. Ett audiogram skapas när man genomför en audiometri, dvs. en mätning av hörseln. Mätningen går till genom att personen som ska genomföra hörseltestet får ett par hörlurar av audionomen. I hörlurarna kommer ett antal ljud spelas i olika frekvenser och nivåer. Ljuden spelas från att vara på en väl hörbar nivå till att sedan i minska styrka. Mätningen görs på ett öra i taget och de svagaste ljuden som personen kan höra markeras sedan i audiogrammet. Det finns två olika sorters audiogram – tonaudiogram och talaudiogram.

  Vill du veta mer om audiogram? Läs vår artikel “Audiogram – vad är det och hur kan det tolkas?”

  Vad innebär det att en audionom är legitimerad?

  Att en audionom är legitimerad betyder det att personen fått en legitimation av Socialstyrelsen. För att kunna begära ut en legitimation behöver man en audionomexamen vid högskola eller universitet. En audionomexamen avser 180 högskolepoäng och är i normal takt en treårig utbildning. Audionomutbildningen är en tvärvetenskaplig grundutbildning som inkluderar kurser inom ämnesområden med relevans till huvudämnet, bland annat inom medicin, teknik och psykologi. Med en avklarad examen kan audionomen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och därmed få den skyddade yrkestiteln “Legitimerad audionom”.

  Vill du komma i kontakt med en legitimerad audionom i Stockholm? Välkommen att kontakta oss på Hör Stockholm.

  Var jobbar en audionom?

  I Sverige finns det cirka 1000 audionomer som arbetar på en rad olika arbetsplatser i flera sektorer. Många arbetar bland annat inom den privat hörselvården. Hör Stockholm är ett exempel på en privat hörselvårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Andra arbetsplatser för audionomer kan vara regionens sjukvårds- och rehabiliteringsverksamheter, eller hos tillverkarna av hörapparater. Det är också vanligt att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har audionomer som exempelvis arbetar med anpassning av arbetsplatser med hänsyn till hörselbehov. Även forskning inom området är vanligt, antingen inom industrin eller på universitet och högskolor.

  Audiolog eller audionom?

  Yrkestiteln “audiolog” kan vara lätt att blanda ihop med “audionom”. Båda avser specialister inom hörselområden. Den stora skillnaden är att en audiolog är specialistläkare, och därmed har läkarexamen och har en genomfört specialisttjänstgöring. En audiolog är med andra ord en läkare som specialiserat sig på hörsel- och balansområdet.

  Vill du veta mer? Läs vår artikel “Audiolog eller audionom - Vad är skillnaden?”

  Hur kommer jag i kontakt med en audionom?

  Hör Stockholm jobbar på uppdrag av Region Stockholm och samtliga våra audionomer är legitimerade. Till oss kan du komma med eller utan remiss. Vi har fyra hörselkliniker där du är välkommen att boka tid om du söker en audionom i Stockholm.

  Inom Region Stockholm finns vårdval för hörselvård. Det innebär att hörselmottagningar som uppfyller regionens krav för primär hörselrehabilitering kan arbeta på regionens uppdrag. Som besökare får man inom regionen själv välja vilken av de godkända mottagningarna man vill besöka, och därmed krävs ingen remiss. Det är vårdvalet som gör att du själv kontakta en godkänd hörselmottagning, som Hör Stockholm, utan remiss.

  I flera regioner behöver du däremot en remiss för att komma till en audionom. Ifall du befinner dig i en sådan region är ett bra första steg att ta kontakt med en vårdcentral eller en öronmottagning, där kan du få guidning och den remiss som behövs för att komma vidare.

  När det kommer till utprovning av hörapparater och hörselhjälpmedel gäller vårdgarantin. Vårdgarantin bestämmer hur länge du som längst ska behöva vänta för att få den hjälp du behöver. Vad gäller hörapparater ska du inom 90 dagar från att du har tagit kontakt med vården fått komma i kontakt med en audionom.

  Vad kan jag få hjälp med hos Hör Stockholms audionomer?

  Våra audionomer är specialiserade på att utreda hörselnedsättningar och ta fram anpassade planer för rehabilitering utifrån varje individs behov. I planen ingår alltid kommunikationsråd och vägledning, men även utprövning och val av eventuell hörapparat och hörselhjälpmedel. Samtliga lösningar är individanpassade, för att inget hörselproblem behöver vara det andra likt. Vi jobbar tillsammans för att komma fram till den bästa möjliga lösning för dig.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.