Hörlurar

Audiogram – vad är det och hur kan det tolkas?

15 mars 2022

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Ett hörseltest omfattas vanligtvis av ett flertal undersökningar och talar om ifall du har en hörselnedsättning eller inte. Resultatet av hörseltestet visas visuellt i ett audiogram.

  På Hör Stockholm genomför vi grundliga hörselundersökningar i form av tonaudiogram, och i vissa fall även talaudiogram. Varför gå runt och grubbla över dålig hörsel? Boka en tid hos oss redan idag och låt oss hjälpa dig med din eventuella hörselnedsättning.

  Så vad är egentligen att audiogram?

  Ett audiogram är ett typ av diagram som används av hörselspecialister för att visuellt demonstrera en persons hörsel. Audiogrammet utförs vid en audiometri (test av en persons hörbara intervall för toner eller tal) och visar om denne har en hörselnedsättning eller inte. Normalt talar ett audiogram även om vilken typ av hörselnedsättning personen har samt vad som kan vara en lämplig lösning.

  Audiogrammet består av en graf som visar det svagaste ljudet för olika frekvenser som en person kan höra. Under hörseltestet spelas toner (eller eventuellt tal) upp, en frekvens i taget.

  Vad är en frekvens?

  Frekvens är antalet svängningar i en ljudvåg per sekund. Enheten som frekvensen mäts i kallas för Hertz. Ju högre värde, desto ljusare tonfrekvens. Svängningar mellan 20 och 20 000 Hertz uppfattar en normalhörande person som ljud. Ett ljusare ljud med ett högre Hertz är exempelvis fågelkvitter. Några förslag på mörkare ljud med lägre Hertz är åskmuller eller en bil som brummar på avstånd.

  Vanligt är att folk som lider av en hörselnedsättning har svårt att höra ljusare ljud. Då är det ljud med högre frekvens som denne har svårt att höra. Ju längre hörselnedsättningen fortskrider, desto fler frekvenser kommer påverkas.

  Hur skapas ett audiogram?

  Ett audiogram skapas vid en audiometri, med hjälp av en audiometer (det instrument som används för att mäta hörselkapacitet). Audionomen ger personen som ska genomföra testet ett par hörlurar, genom vilka denne får lyssna på att antal ljud i olika frekvenser och nivåer.

  Ljuden spelas till en början på en väl hörbar nivå och minskar sedan i styrka. Mätningen görs på ett öra i taget. De svagaste ljuden som personen kan höra, markeras i audiogrammet.

  Audiogrammet i sig är en avbildning av vad den som genomför hörseltestet kan höra. Det visar hur mycket hörselförmågan avviker från ett normaltillstånd. I många fall ger det även en indikation på vad som ligger bakom hörselnedsättningen.

  Audiogrammet skiljer alltid mellan hörselnedsättningens tre huvudtyper. Dessa varierar beroende på var i örat hörselnedsättningen sitter.

  De olika typerna av hörselnedsättning är:

  • Sensorineural hörselnedsättning - hörselskada i innerörat eller hörselnerven.
  • Konduktiv hörselnedsättning - drabbar ytter- eller mellanörat.
  • Kombinerad hörselnedsättning - innefattar både konduktiv och sensorineural nedsättning.

  Hur tolkar man ett audiogram?

  Audiogrammet har två axlar. Den vertikala axeln visar ljudstyrka och intensitet uppmätt i decibel. Ju längre ner på skalan du kommer, desto starkare bli ljudet. Det svagaste ljudet är placerat vid toppen av axeln. Markeringen anger den nivå där en person kan uppfatta ljudet i den uppspelade frekvensen.

  Ljudfrekvensen visas i den horisontella axeln. Ju längre till höger på axeln ljudet placeras, desto högre är frekvensen.

  Resultaten markeras i audiogrammet med röda cirklar för höger öra och blå kryss för vänster öra. För att göra en tolkning av audiogrammet samt för att läsa av hörtröskeln (kombinationen mellan frekvens och intensitet) för varje öra, förbinder man dessa markeringar med linjer. Det är möjligt att öronen visar två helt olika resultat.

  Vad är decibel?

  Vid ett hörseltest mäter man ljudnivån i decibel. Här används även en decibelskala. Detta är en logaritmisk skala. Decibel är inte ett fast värde utan varierar beroende på innehåll och tillägget hörselnivå varierar mellan olika frekvenser.

  Två typer av audiogram

  Tonaudiogram

  Vid ett tonaudiogram placeras, som nämns ovan, ett par hörlurar på patientens huvud. Denne får sedan sätta sig i ett ljudanpassat rum och lyssna på ett antal toner i olika frekvenser och styrka. Via ett knapptryck visar sedan personen om denne kan höra tonerna eller inte. Ett öra i taget testas och utifrån resultatet görs en tolkning av audiogrammet. Här ställs en diagnos med syftet att hitta den bästa lösningen för aktuell hörselnedsättning.

  Genom att titta på resultatet kan en audionom utläsa vilken hörselnivå personen placeras på. Hörselnivån anges i TMV4 (Tonmedelvärdet på fyra frekvenser). En normalhörande person har ett TMV4 på som sämst +20 decibel. Gränsen för normal hörsel ligger mellan -10 och +20 decibel. För nivåer över +25 decibel kan det bli aktuellt med hörapparat.

  Talaudiogram

  Efter genomfört tonaudiogram kan det även bli aktuellt med ett talaudiogram. Här får patienten till att börja med lyssna på en serie en- och tvåstaviga ord som denne sedan ska upprepa. Orden kommer uttalas både med och utan bakgrundsljud. Detta för att undersöka förmågan att uppfatta vardagligt tal. Även här testas ett öra i taget.

  Boka en hörselundersökning hos Hör Stockholm

  Misstänker du att du lider av en hörselnedsättning är du varmt välkommen att kontakta oss på Hör Stockholm. Vi finns för närvarande på Östermalm, i Nacka, Vällingby och Åkersberga. Tillsammans arbetar vi aktivt för att erbjuda dig en så bra vård som möjligt.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.