Tre kvinnor som skrattar tillsammans.

Hörapparater från regionen (fd. landstinget) — Vad är det som gäller?

7 september 2022

Estimerad lästid: 3 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  En vanligt förekommande fråga gäller möjligheten att få en hörapparat från regionen, det som tidigare hette landstinget. I många fall kan du som har en hörselnedsättning ha rätt till hörselhjälpmedel med hel eller viss stöttning från regionen. För att ta reda på om du har rätt till detta behöver du träffa en audionom som kan utreda dina behov. I Stockholm, och Region Skåne, kan du själv välja vilken godkänd hörselmottagning du vill gå till för att få hjälp. I andra regioner kan det behövas en remiss. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring hörapparater från olika regioner.

  Olika regioner (fd. landsting) har olika regler gällande stöd för hörapparater

  Tidigare fick du stöd för hörapparater via landstinget. Sedan 2020 är det dock de olika regionerna som erbjuder stöd på olika sätt. Det beror på att den officiella termen för landsting numera är region.

  Beroende på vilken region du bor i kan du antingen låna, hyra eller behöva stå för delar av kostnaden för en hörapparat.* Priset på en hörapparat kan alltså variera och styrs bland annat av vilka villkor som gäller för regionen du är skriven i.

  Ifall du exempelvis befinner dig i Region Stockholm och väljer en hörapparat som regionen tillhandahåller betalar du först en s.k. utprovnings- eller förskrivningsavgift på 600 kr. Du betalar även en besöksavgift som ligger på 250 kr per besök, såvida du inte har frikort eller är över 85 år då besöken är avgiftsfria. Sedan kostar det ingenting för själva hörapparaten — du får kort sagt låna den av regionen.

  Region Skåne tar däremot 1000 kr i förskrivningsavgift och 200 kr i besöksavgift. Frikort och avgiftsfria besök för dig under 20 år och över 85 år gäller för personer bosatta här.

  I Region Stockholm och Region Skåne kan du även använda Fritt val, som ger dig en rekvisition på 2380 kr per öra samt tillgång till ett reparationskonto på 1020 kr per hörapparat. Det ger dig även möjligheten att endast betala mellanskillnaden om du skulle välja en modell som överstiger rekvisitionen.

  Utöver att Stockholm och Skåne erbjuder Fritt val, är upplägget i övrigt liknande för de övriga regionerna. Det som främst skiljer sig åt är priset samt huruvida du lånar eller äger hörapparaten.

  Vilket sortiment av hörapparater finns hos regionerna?

  Varje region ansvarar för att införskaffa de hörapparater som sedan lånas ut eller säljs till patienterna. Sortimentet av hörapparater som erbjuds av regionen (fd. landstinget), är helt enkelt beroende av vilka modeller som har köpts in och kommer därför variera med tiden.

  Förut kunde man hitta information via landstinget om vilka hörapparater som det gick att få stöd för. Idag finns den informationen ofta tillgänglig på regionernas hemsidor. Exempelvis listar Region Stockholm sina offentligt upphandlade hörapparater den här sidan.

  Generellt sett delas hörapparaterna in i tre kategorier:

  1. Bakom örat-apparater (BÖ)
  2. Receiver in the ear (RITE)
  3. I örat-apparater (IÖ)

  Dessa delas i sin tur in i två fack: laddningsbara eller de som kräver ett utbytbart knappcellsbatteri. Vilken av dessa som du föredrar är oftast en smaksak. Det är en gammal uppfattning att regionerna inte erbjuder laddningsbara hörapparater, men så är inte nödvändigtvis fallet. Däremot ställer vissa regioner krav på att vårdtagare som vill ha laddningsbara hörapparater måste stå för kostnaden för laddare.

  Alla modeller har sina för- och nackdelar. Det är därför det är viktigt att du besöker en legitimerad audionom som bedömer dina behov och hjälper dig hitta en hörapparat anpassad efter din hörselnedsättning och livsstil. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra kliniker för att få en bedömning av vilken hörapparat som är bäst lämpad för just dig.

  Kan man välja hörapparater utanför regionens utbud?

  Du kan alltid välja en hörapparat utanför regionens utbud. Det kan dock vara en stor skillnad på hur mycket du behöver betala beroende på vilken region du befinner dig i.

  Som tidigare nämnt har Stockholm och Skåne i dagsläget ett Fritt val-system som innebär att du kan välja bland modeller som inte inkluderas i den offentliga upphandlingen och få ett bidrag till detta. I Region Stockholm rör det sig om ett bidrag på 2380 kr per öra och du betalar sedan eventuell mellanskillnad till den modell du önskar köpa.

  För att komma fram till vilken hörapparat som passar just dig och dina behov bäst behöver du göra en hörselundersökning och utprovning av hörselapparat med en erfaren audionom. Utredningen visar vilka behov du har och ger en indikation på olika typer av hörapparater som skulle kunna passa. Du får sedan testa ut en modell för att se så att den möter dina behov och fungerar bra i relation till din livsstil.

  Bör jag överväga hörapparat? - Checklista

  Det är inte helt enkelt att upptäcka ifall ens hörsel förändrats, då det ofta sker gradvis. För att se om det är dags att överväga en utprovning kan du gå igenom checklistan nedan. Checklistan består av fem typiska frågor som ger en indikation på om du kan ha nedsatt hörsel.

  1. Ber du ofta folk upprepa vad de sagt?
  2. Har andra personer i din omgivning anmärkt på din hörsel?
  3. Har du svårt att uppfatta fågelkvitter och insektsljud?
  4. Har du svårt att urskilja enskilda röster när flera pratar samt idigt?
  5. Tycker andra att du har tv:n och radion på för hög volym?

  Ifall du svarar ja på minst en av dessa kan det vara dags att boka hörselundersökning hos Hör Stockholms legitimerade audionomer.

  *Kolla alltid själv upp villkoren för varje enskild region. Vad som gäller för varje enskild region kan ändras och uppdateras med jämna mellanrum.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.