En ledsen man med händerna över ansiktet.

Menières sjukdom: Hur är det att leva med Menières?

11 Mars 2024

Estimerad lästid: 4 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Ménières sjukdom kännetecknas av återkommande yrselanfall och kan ibland även ge hörselnedsättning, tinnitus och en känsla av tryck i örat. Behandlingsmetoderna inkluderar hantering av stress och oro samt läkemedel för att lindra symtomen.

  Vad är skillnaden mellan Kristallsjukan och Menières?

  Kristallsjukan och Menières sjukdom är båda medicinska tillstånd som påverkar örats funktion, men skiljer sig åt i sina orsaker och symtom.

  Kristallsjukan orsakas av lösa kalciumkristaller i örats balansorgan, vilka hamnar i de halvcirkelformade kanalerna. Kristallerna stör det normala signalflödet och resulterar i kortvariga, intensiva anfall av yrsel, utlösta av specifika huvudrörelser. Symtomen innefattar även illamående och snabba ögonrörelser.

  Menières sjukdom, å andra sidan, antas vara relaterad till ansamling av öronvätska i de inre delarna av örat. Symtomen omfattar episoder av svindel (vertigo), hörselnedsättning, tinnitus och en känsla av fyllighet eller tryck i örat. Symtomen kan vara långvariga och variera i intensitet.

  Hur yttrar sig Ménières sjukdom?

  Vanliga symtom vid Ménières inkluderar:

  • Kraftig yrsel utan specifik utlösande orsak.
  • Yrselanfall som varar mellan tjugo minuter och upp till sex timmar.
  • Förvärrad yrsel vid huvudrörelser.
  • Illamående och kräkningar.
  • Nedsatt hörsel på ena örat ihop med yrsel.
  • Lock för ena örat.
  • Tinnitus i ena örat.

  Mellan anfallen återgår man oftast till normalt tillstånd, men nedsatt hörsel, tinnitus och lock i örat kan kvarstå. Det mest karakteristiska dragen vid Ménières sjukdom är variationen i symtomen, där hörselnedsättning och tinnitus kan variera över tid. De flesta upplever en mild form av sjukdomen med sporadiska yrselanfall. Symtomen debuterar oftast i 40-årsåldern eller senare, och Ménières syns sällan hos barn.

  Du kan få förkänningar före anfallet

  Många kan uppleva tidiga tecken på att ett Ménières-anfall är på väg, och känningarna kan uppstå några timmar upp till några dagar innan själva anfallet. Under perioden kan symtom som ljudförvrängning, tinnitus och en känsla av tryck i ena örat förekomma. Det här ger den drabbade möjlighet att förbereda sig för det kommande anfallet och vidta åtgärder för att hantera symtomen.

  Variation i hur ofta anfallen kommer

  Frekvensen av Ménières-anfall varierar betydligt mellan individer. Vissa upplever upprepade och täta anfall, medan det för andra kan gå flera år mellan episoderna. Efter en längre tids sjukdom är det vanligt att få nedsatt hörsel och tinnitus på det drabbade örat.

  Att särskilja Ménières sjukdom från migrän kan vara svårt. Framförallt om migränattacker enbart inkluderar yrsel, illamående och kräkningar utan föregående huvudvärk. Med det sagt är det viktigt att konsultera med en medicinsk professionell för korrekt diagnos och lämplig behandling.

  Hur är det att leva med Ménières sjukdom?

  Ménières är en kronisk sjukdom och att leva med sjukdomen kan vara utmanande till följd av oförutsägbara och varierande symtom.

  Yrseln kan ibland vara intensiv och påverka balansen, vilket gör vardagliga aktiviteter svåra. En eventuell hörselnedsättning, som utvecklas gradvis, påverkar kommunikationen och kan leda till social isolering. Tinnitus kan störa sömnen och koncentrationen.

  Vissa aktiviteter är mer utmanande än andra. Att flyga med Ménières sjukdom kan vara jobbigt till följd av förändringar i lufttrycket och att balanssinnet påverkas under flygresan. Det är viktigt att komma ihåg att det finns behandling att få som lindrar symtomen och gör att du inte behöver påverkas lika mycket i din vardag. Besvären kan dessutom vara mer eller mindre påtagliga. Mer om behandling av Ménières sjukdom kommer vi gå igenom nu.

  Kan man bota Ménières sjukdom?

  Det finns i dagsläget ingen behandling som kan bota Ménières sjukdom. Däremot är det möjligt att lindra besvären. Här ingår exempelvis behandling med hörapparat och kognitiv beteendeterapi (KBT). Även läkemedel mot yrsel och illamående kan tas, och ibland kan antiinflammatoriska läkemedel vara till hjälp. Under anfall rekommenderas vila.

  Personer med frekventa och kraftiga anfall kan överväga olika behandlingsalternativ, såsom vätskedrivande läkemedel, antiinflammatoriska läkemedel och histaminblockerare.

  Det finns även kirurgiska behandlingar. Bland annat kan ett litet rör sättas in genom trumhinnan. Det är viktigt att komma ihåg att kirurgiska ingrepp kan skada hörseln och de övervägs därför enbart om andra alternativ har prövats utan framgång.

  Personer som upplever ångest relaterad till anfall och yrsel kan dra nytta av psykologisk behandling. Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ och deras potentiella effekter med en vårdgivare för att utforma en individanpassad plan.

  Läs även: Hörapparat för tinnitus — kan det lindra besvären?

  Vad utlöser Ménières sjukdom?

  Vad som ligger bakom Ménières sjukdom är ännu inte helt fastställt. Sjukdomen tros vara relaterad till en dysfunktion i trycket i de vätskefyllda gångarna i innerörat.

  Risken för att utveckla Ménières ökar om du har nära släktingar som lider av sjukdomen eller om du själv har haft migrän.

  Får man köra bil om man har Ménières?

  Den som lider av Ménières sjukdom får köra bil. Däremot ska man inte köra bil om man är inne i ett aktivt skov.

  Vad ska man undvika när man har Ménières?

  För personer med Menières kan vissa livsstils- och koständringar lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Här är några generella rekommendationer för vad som kan vara bra att undvika vid Menières sjukdom. Vi vill poängtera att dessa rekommendationer inte är vetenskapligt bevisade.

  Salt:

  Natrium kan bidra till vätskeretention och ökad tryckkänslighet i innerörat. Många personer med Menières sjukdom upplever att minska saltintaget kan lindra symtomen.

  Koffein och alkohol:

  Vissa personer upplever att koffein och alkohol kan förvärra symtomen vid Menières. Därför kan man testa att minska intaget av kaffe, te och alkoholhaltiga drycker för att se om det har någon positiv effekt.

  Rökning:

  Rökning kan försämra blodcirkulationen och påverka hörseln negativt. Att undvika eller sluta röka kan vara fördelaktigt för personer med Menières.

  Försiktighet vid vissa rörelser:

  Snabba huvudrörelser och intensiva aktiviteter kan utlösa eller förvärra yrsel för personer med Menières sjukdom. Det kan vara klokt att undvika aktiviteter som kan trigga symtom.

  Vätskebalans:

  Att hålla en balanserad vätskekonsumtion kan vara viktigt. Dricka tillräckligt med vatten och undvika överdriven konsumtion av koffeinhaltiga drycker kan hjälpa till att reglera vätskebalansen.

  Undersökningar och utredningar

  När Ménières sjukdom ska diagnostiseras genomförs först och främst en hörselundersökning. Läkaren utför också undersökningar för att utesluta andra möjliga orsaker till yrsel. Vid behov får du en remiss till en öron-näsa-halsläkare för ytterligare utredning.

  Det finns inga blodprover eller något annat test som definitivt bekräftar Ménières. Diagnosen baseras på kombinationen av den karakteristiskt varierande hörselnedsättningen och upprepade anfall, vilket fastställs av en läkare under utredningen.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.