ett öra på en tjej

Hörapparat för tinnitus — kan det lindra besvären?

7 Juli 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Tinnitus är ett symptom och kan beskrivas som att du hör ljud utan att det finns en extern ljudkälla. Det kan vara allt från sus, pip eller pulserande ljud som ibland påverkar din livskvalitet negativt. Men, det finns olika hjälpmedel som kan lindra besvär kopplade till tinnitus. En effektiv metod är att använda en hörapparat som är utprovad och anpassad efter individuella besvär och behov. Här kan du läsa mer om hur du kan lindra tinnitus med en hörapparat.

Kan man behandla tinnitus?

Det korta svaret är att det inte går att behandla tinnitus i sig. Däremot kan man lindra symptomen och förebygga att besvären blir värre med olika hjälpmedel och metoder. Du kan exempelvis lindra besvär från tinnitus genom Tinnitus retraining therapy (TRT), kognitiv beteendeterapi (KBT), olika avslappningsövningar eller hörapparater.

Förebyggande åtgärder är viktiga för att undvika att utveckla tinnitus och annan hörselproblematik, eller minska riskerna för att det förvärras med tiden. Du kan exempelvis investera i anpassade hörselskydd, brusreducerande hörlurar och se till att ta ljud-pauser i lugna och tysta miljöer.

Börja med att förstå din tinnitus för att kunna lindra besvären på bästa sätt

För att kunna lindra tinnitus är det viktigt att först förstå bakomliggande orsak. Det är även viktigt att se över hur det påverkar din livssituation. På så sätt kan man hitta hjälpmedel och metoder som både lindrar besvär och samtidigt höjer livskvaliteten.

Det är exempelvis vanligt att det kommer med åldern. För många debuterar besvären från 60-årsåldern och uppåt. En anledning till att många får det senare i livet kan vara för att örat under åren utsatts återkommande för höga ljudnivåer.

Tinnitus kan även drabba personer i yngre åldrar. Örat är ett komplext och känsligt organ och det finns många faktorer utöver höga ljudnivåer som kan leda till nedsatt hörsel. Långvarigt stresspåslag, olika smärttillstånd och sjukdomar kan exempelvis vara en bidragande faktor till att nerverna och hörselcellerna skadas.

En audionom kan hjälpa dig att reda ut vilken typ av hörselproblem du har. De gör först en grundlig hörselundersökning och använder sedan resultaten som grund för att hitta en lösning som lindrar just dina besvär med tinnitus.

Olika typer av tinnitus lindras med olika hjälpmedel och metoder

Man brukar dela upp tinnitus i tre — subjektiv, somatisk och objektiv.

Subjektiv tinnitus kommer från en direkt skada på hörselorganet, exempelvis skador från exponering av höga ljud eller direkta slag mot huvudet. Denna typ lindras ofta med hjälp av hörapparater, TRT, KBT, och ljudterapi.

Somatisk tinnitus kan vara en följd av andra kroppsliga åkommor, såsom spänningar i axlar, nacke eller käkar. Denna typ kan lindras med hjälp av fysioterapi, träning, massage och övningar som hjälper dig att slappna av.

Vid objektiv tinnitus kan ljudet även uppfattas av andra. Det kan exempelvis bero på ett blodkärl som löper i nära anslutning till örat och därmed skapar ett pulserande ljud, eller annan sjukdom. I dessa fall brukar man leta efter den bakomliggande orsaken för att kunna behandla det som orsakar besvären.

Eftersom tinnitus kan bero på en mängd faktorer och dessutom upplevas olika från person till person, är det viktigt att kartlägga varje enskild persons hörselproblematik. Det finns nämligen många hjälpmedel och metoder som kan lindra tinnitus, men varje variant passar olika bra beroende på vilken typ av hörselproblem du har.

Läs gärna mer om hur olika hjälpmedel kan minska besvär som sus och tjut i öronen här.

En hörapparat kan hjälpa dig att lindra besvär från tinnitus

Idag finns det många hörapparater med avancerad teknik som kan lindra tinnitus. De använder specialiserade teknologier som bland annat kan addera olika maskeringsljud samt reducera överaktiva nervceller i hjärnan.

Hörapparater som maskerar eller täcker störande ljud från tinnitus

En del hörapparater adderar ljud som gör det lättare för hjärnan att bortse från tinnitus-ljuden.

Hörapparaten kan ha en lindrande effekt genom att exempelvis addera ett behagligt brus eller olika naturljud, som kan avleda att hjärnan fokuserar på störande ljud från tinnitus. Många upplever även att andra typer av ljud kan avleda, såsom musik, podcasts och radio. Så länge du tycker att ljudet är behagligt och intressant, är det lättare för hjärnan att koppla bort det störande ljudet.

Vissa modeller går att styra med appar, där du själv kan välja bakgrundsljud. Det kan exempelvis vara white noice, olika maskeringsljud, musik eller dina egna specialanpassade ljud. Du kan även specialanpassa ljudstyrka och nivå på omgivningsljud, för att hitta en bra och behaglig balans.

Hörapparater som hjälper hjärnan att sortera ut viktiga ljud

En del hörapparater kan lindra besvären genom att hjälpa hjärnan att sortera bort det störande ljudet från tinnitus.

Hörapparatens teknik bygger på hjärnans sätt att skilja på olika signaler från våra sinnen. Kort förklarat kan man säga att olika nervceller reagerar på olika frekvenser av ljud. När en nervcell identifierar ett ljud som är viktigt, skickar den signaler till nervceller som reagerar på andra frekvenser att minska deras aktivitet.

Om du exempelvis befinner dig på en tågstation med många olika typer av ljud. Hela ljudbilden kan innefatta resesällskap som pratar med varandra, tåg som bromsar in, rullväskor som dras över marken och meddelanden som ropas ut i högtalaren. En del av dessa ljud är viktigare än andra, och det finns vissa nervmekanismer som hjälper hjärnan att sortera ut det som är viktigt att uppmärksamma. Nervmekanismen kan exempelvis hjälpa dig att fokusera på meddelanden som ropas ut i högtalarna genom att höja aktiviteten i de nervceller som reagerar på den frekvensen. Samtidigt sorteras rullväskor som rullar på marken bort genom minskad aktiviteten i de nervceller som reagerar på den frekvensen.

På samma sätt kan hörapparaten hjälpa hjärnan att tolka tinnitus-ljudet som mindre viktigt, vilket gör att hjärnan “lär sig” att koppla bort det med tiden.

Hörselnedsättning i kombination med tinnitus

Många som har tinnitus lider även av hörselnedsättning. Idag finns det dock många hörapparater som går att specialanpassa för att möta dina olika behov relaterade till båda problemen.

Studier visar att hjälpmedel för personer med tinnitus och hörselnedsättning kan öka känslan av tillfredsställelse i vardagen (Satisfaction with Amplification in Daily Life, eller SADL). En hörapparat kan exempelvis förstärka ljud från omgivningen och samtidigt maskera andra störande ljud. På så sätt kan hörapparaten återge ljudbilden runt omkring dig och samtidigt lindra besvären från störande tinnitus-ljud.

Hitta rätt hörapparat för din tinnitus

Som tidigare nämnt är det viktigt att göra en grundlig undersökning för att förstå varifrån problemen härstammar. På så sätt kan man hitta ett passande hjälpmedel som lindrar just din typ av tinnitus och samtidigt höjer livskvaliteten i vardagen

På Hör kan du boka en tid hos någon av våra erfarna audionomer. Först gör vi en grundlig hörselundersökning och rekommenderar sedan ett hjälpmedel baserat på resultaten. Vi kan exempelvis hjälpa dig att prova ut en hörapparat med specialiserade funktioner som kan lindra besvär från tinnitus.

Vi kan även hjälpa dig med arbetsplatsanpassning. Då går vi igenom ditt arbetsupplägg och ser över vilka hörseltekniska hjälpmedel du kan ha nytta av.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

Tips på hur du hanterar hörselbortfall vid stress

  • Undersök och lär dig mer om ditt hörselbortfall. Det är viktigt att du undersöker och förstår vad ditt hörselbortfall beror på. I vissa fall kan du behöva hjälpmedel eller en hörapparat som underlättar för dig.
  • Undvik höga ljud som kan vara påfrestande för din hörsel. Dina öron kan behöva vila från höga ljud och bullriga miljöer för att kunna återhämta sig ordentligt. Använd ljuddämpande öronproppar eller individanpassade hörselskydd som skyddar dina öron. Det kan även vara skönt för din sinnesro att slippa oväsen, vilket kan reducera stressreaktioner.
  • Skapa förståelse för vad som gör dig stressad. Att förstå vad som gör dig stressad kan hjälpa dig att hitta lösningar på problemet. Är din stress relaterad till jobbet, en påfrestande livssituation eller något annat?
  • Ta pauser i vardagen. Försök att ta små pauser i vardagen. Du kan exempelvis försöka ta några korta pauser på jobbet genom att hitta ett lugnt hörn och fokusera på att ta långa och djupa andetag i en minut.
  • Prova dig fram för att hitta vad som gör just dig avslappnad. Stress är som sagt väldigt individuellt, vilket även avslappning är. Testa gärna olika saker för att se vad som fungerar bäst för dig. Det kan exempelvis vara träning, kvalitetstid med nära och kära, mindfulnessövningar, egentid, skogspromenader eller en hobby där du får koppla bort annat i vardagen.
  • Prioritera sömn och vila. Att få tillräckligt med sömn och vila är viktigt för att både kropp och sinne ska få återhämta sig ordentligt.

Hör i Stockholm hjälper dig med hörselrelaterade problem 

På Hör jobbar erfarna och legitimerade audionomer med lång erfarenhet av hörselproblematik och effektiva hjälpmedel. Vi jobbar på uppdrag av Region Stockholm och följer deras regler och riktlinjer. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi även arbeta med de senaste och bästa produkterna på marknaden. På så vis kan vi alltid erbjuda den bästa lösningen för just dig och dina behov.

Här kan du boka tid för en hörselundersökning.

På uppdrag av Region Stockholm

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.