ett öra på en tjej

Hörapparat för tinnitus — kan det lindra besvären?

5 April 2024

Tillbaka till nyhetsöversikten

Tinnitus är ett symptom och kan beskrivas som att du hör ljud utan att det finns en extern ljudkälla. Det kan vara allt från sus, pip eller pulserande ljud som ibland påverkar din livskvalitet negativt. Men, det finns olika hjälpmedel som kan lindra besvär kopplade till tinnitus. En effektiv metod är att använda en hörapparat som är individuellt anpassad för att lindra besvär genom att bland annat addera olika maskeringsljud och reducera överaktiva nervceller i hjärnan. Här kan du läsa mer om hur du kan lindra tinnitus med en hörapparat.

Kan man behandla tinnitus?

Det korta svaret är att det inte går att behandla tinnitus Däremot kan man lindra symptomen och förebygga att besvären blir värre med olika hjälpmedel och metoder. Du kan exempelvis lindra besvär från tinnitus genom Tinnitus retraining therapy (TRT), kognitiv beteendeterapi (KBT), olika avslappningsövningar eller hörapparater.

Börja med att förstå din tinnitus för att kunna lindra besvären på bästa sätt

Tinnitus kan bero på en mängd faktorer och dessutom upplevas olika från person till person, det är därför viktigt att kartlägga varje enskild persons hörselproblematik. Det finns nämligen många hjälpmedel och metoder som kan lindra tinnitus, men varje variant passar olika bra beroende på vilken typ av hörselproblem du har.

En audionom kan hjälpa dig att reda ut din hörselproblematik. De gör först en grundlig hörselundersökning och använder sedan resultaten som grund för att hitta en lösning som lindrar just dina besvär med tinnitus.

Olika typer av tinnitus lindras med olika hjälpmedel och metoder

Man brukar dela upp tinnitus i tre — subjektiv, somatisk och objektiv, dessa lindras på olika sätt.

Subjektiv tinnitus kommer från en direkt skada på hörselorganet, och det är denna typ av tinnitus som ofta kan lindras med hjälp av hörapparater, TRT, KBT, och ljudterapi.

Somatisk tinnitus kan vara en följd av andra kroppsliga åkommor, såsom spänningar i axlar, nacke eller käkar. Denna typ kan lindras med hjälp av fysioterapi, träning, massage och övningar som hjälper dig att slappna av.

Vid objektiv tinnitus som bland annat kan skapa ett pulserande ljud behöver en djupare undersökning för att ta reda på den bakomliggande orsaken till besvären.

Läs gärna mer om hur olika hjälpmedel kan minska besvär som sus och tjut i öronen här.

En hörapparat kan hjälpa dig att lindra besvär från tinnitus

Idag finns det många hörapparater med avancerad teknik som kan lindra tinnitus. De använder specialiserade teknologier som bland annat kan addera olika maskeringsljud samt reducera överaktiva nervceller i hjärnan.

Hörapparater som maskerar eller täcker störande ljud från tinnitus

En del hörapparater adderar ljud som gör det lättare för hjärnan att bortse från tinnitus-ljuden.

Hörapparaten kan ha en lindrande effekt genom att exempelvis addera ett behagligt brus eller olika naturljud, som kan avleda att hjärnan fokuserar på störande ljud från tinnitus. Många upplever även att andra typer av ljud kan avleda, såsom musik, podcasts och radio. Så länge du tycker att ljudet är behagligt och intressant, är det lättare för hjärnan att koppla bort det störande ljudet.

Vissa modeller går att styra med appar, där du själv kan välja bakgrundsljud. Det kan exempelvis vara white noise, olika maskeringsljud, musik eller dina egna specialanpassade ljud. Du kan även specialanpassa ljudstyrka och nivå på omgivningsljud, för att hitta en bra och behaglig balans.

Hörapparater som hjälper hjärnan att sortera ut viktiga ljud

En del hörapparater kan lindra besvären genom att hjälpa hjärnan att sortera bort det störande ljudet från tinnitus.

Hörapparatens teknik bygger på hjärnans sätt att skilja på olika signaler från våra sinnen. Kort förklarat kan man säga att olika nervceller reagerar på olika frekvenser av ljud. När en nervcell identifierar ett ljud som är viktigt, skickar den signaler till nervceller som reagerar på andra frekvenser att minska deras aktivitet.

Föreställ dig till exempel att du befinner dig på en tågstation med många olika typer av ljud. Hela ljudbilden kan innefatta resesällskap som pratar med varandra, tåg som bromsar in, rullväskor som dras över marken och meddelanden som ropas ut i högtalaren. En del av dessa ljud är viktigare än andra, och det finns vissa nervmekanismer som hjälper hjärnan att sortera ut det som är viktigt att uppmärksamma. Nervmekanismen kan exempelvis hjälpa dig att fokusera på meddelanden som ropas ut i högtalarna genom att höja aktiviteten i de nervceller som reagerar på den frekvensen. Samtidigt sorteras rullväskor som rullar på marken bort genom minskade aktiviteten i de nervceller som reagerar på den frekvensen.

På samma sätt kan hörapparaten hjälpa hjärnan att tolka tinnitus-ljudet som mindre viktigt, vilket gör att hjärnan “lär sig” att koppla bort det med tiden.

Hörselnedsättning i kombination med tinnitus

Många som har tinnitus lider även av hörselnedsättning. Idag finns det dock många hörapparater som går att specialanpassa för att möta dina olika behov relaterade till båda problemen.

Studier visar att hjälpmedel för personer med tinnitus och hörselnedsättning kan öka känslan av tillfredsställelse i vardagen (Satisfaction with Amplification in Daily Life, eller SADL). En hörapparat kan exempelvis förstärka ljud från omgivningen och samtidigt maskera andra störande ljud. På så sätt kan hörapparaten återge ljudbilden runt omkring dig och samtidigt lindra besvären från störande tinnitus-ljud.

Hitta rätt hörapparat för din tinnitus

Det är viktigt att göra en grundlig undersökning för att förstå varifrån hörselproblemen härstammar. På så sätt kan man hitta ett passande hjälpmedel som lindrar just din typ av tinnitus och samtidigt höjer livskvaliteten i vardagen.

På Hör kan du boka en tid hos någon av våra erfarna audionomer. Först gör vi en grundlig hörselundersökning och rekommenderar sedan ett hjälpmedel baserat på resultaten. Vi kan exempelvis hjälpa dig att prova ut en hörapparat med specialiserade funktioner som kan lindra besvär från tinnitus.

Vi kan även hjälpa dig med arbetsplatsanpassning. Då går vi igenom ditt arbetsupplägg och ser över vilka hörseltekniska hjälpmedel du kan ha nytta av.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

På uppdrag av Region Stockholm

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.