Kvinna som hör tvn dåligt

Nedsatt hörsel - symptom och vanliga tecken vid hörselnedsättning

15 september 2021

Estimerad lästid: 5 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen och spelar en enormt stor roll för vår hälsa och vårt välmående. Vi använder öronen när vi kommunicerar med andra, orienterar oss i vår omgivning, när vi lyssnar på musik och ljudböcker och vid en mängd andra tillfällen. Hörseln är också livsviktig för att vi ska kunna upptäcka riskfyllda situationer och faror i tid – till exempel i trafiken. Med andra ord skulle vi klara oss betydligt sämre utan våra öron. Därför är det viktigt att sköta om sin hörsel och snabbt söka vård vid upptäckten av nedsatt hörsel.

  I det här inlägget ska vi gå igenom vanliga tecken vid och orsaker bakom hörselförsämring, samt vad du kan göra för att behandla nedsatt hörsel.

  Innehåll:

  Tidiga tecken på att du lider av nedsatt hörsel

  En hörselförsämring är sällan något som uppstår från en dag till en annan. Tvärtom så är det oftast är det en utdragen process där hörseln gradvis försämras under lång tid. Det kan därför vara svårt att upptäcka nedsatt hörsel i början. Förutom att man ofta börjar anpassa sitt beteende till sin sämre hörsel (till exempel genom att höja volymen på TV och andra apparater) så får hjärnan anstränga sig mer för att höra.

  Detta extraarbete för hjärnan gör att den till slut kan bli överarbetad – vilket kan ta sig uttryck i att du känner dig trött, får svårare att koncentrera dig, samt kan få huvudvärk. Med andra ord börjar din nedsatta hörsel påverka din livskvalitet.

  Det är inte ovanligt att man försöker förminska, eller inte ens vill erkänna, sina besvär. Att plötsligt vara beroende av hörhjälpmedel är något som kan påverka ens självkänsla. Dessutom tvingas man ge de personer i ens omgivning som anmärkt på ens sämre hörsel rätt, vilket inte heller alltid känns så kul.

  När det kommer till nedsatt hörsel är det viktigt att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att bromsa den negativa trenden tidigt ökar du dina chanser att få behålla så stor del av din hörsel som möjligt.

  Vanliga orsaker till nedsatt hörsel

  Det finns många orsaker till nedsatt hörsel. Det kan till exempel bero på en så enkel sak som vi blir äldre. Åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyakusis) är oerhört vanligt och börjar vanligtvis när vi börjar närma oss 50-årsåldern. Enligt statistik från HRF uppger nära 800 000 svenskar över 65 år att de lider av någon form av hörselnedsättning.

  Dålig hörsel på grund av ålder drabbar regel på båda öronen samtidigt och påverkar ofta ljudfrekvenser i det högre registret. Detta leder i sin tur att det blir svårare att höra diskanta toner i musik och uppfatta ljusa röster.

  Utöver hög ålder så kan du också få nedsatt hörsel om du utsätts för plötsliga, starka ljud eller medelstarka ljud under lång tid. Låter man inte öronen vila med jämna mellanrum slits de känsliga hårcellerna ut i förtid vilket leder till nedsatt hörsel. Föga förvånande är till exempel industri- och byggnadsarbetare, förskollärare och yrkesmusiker särskilt utsatta.

  Slutligen kan det finnas genetiska orsaker till att man drabbas av hörselnedsättningar. Hur örat utvecklas under fosterstadiet påverkar riskerna för nedsatt hörsel. En medfödd hörselskada kan visa sig antingen direkt från födseln eller senare i livet.

  Vad är plötslig hörselnedsättning och plötslig dövhet (sudden deafness)?

  Plötslig hörselnedsättning (sudden deafness) är ett tillstånd då du från en stund till en annan upplever sämre hörsel på ett eller båda öronen. I vissa fall kan hörseln försvinna helt och i andra fall upplever du ljud som genom ett dovt filter. En del uppger också att de hör ett pip i örat, likande det vid tinnitus. Det finns olika teorier kring vad som vållar detta tillstånd, men stress, virussjukdom, slag mot huvudet och dålig blodcirkulation i örat brukar lyftas fram som troliga orsaker.

  När det kommer till plötsligt försämrad hörsel är det viktigt att uppsöka vård omgående. Först efter en undersökning kan läkare fastställa vilken behandling som lämpar sig bäst för just dina besvär.

  Vad är sensorineural hörselnedsättning?

  Sensorineural hörselnedsättning är en typ av hörselnedsättning som uppstår när det skett skador i hörselsnäckan eller på hörselnerven. Ofta sker denna typen av hörselnedsättning successivt och vissa märker av den försämrade hörseln först när tal- och kommunikationsförmågan försämras.

  Hörselnedsättningen innebär att vissa ljudfrekvenser helt eller delvis försvinner. Detta är anledningen till att äldre personer med bullerskador ofta har svårt att höra ljud som fågelkvitter. Skadan innebär att sinnescellerna i innerörat inte fungerar som de ska.

  Hörselnedsättningen kan ha sin bakgrund i flera olika faktorer. Dels kan nedsättningen komma med åldern, eller helt utan förvarning. Detta kallas för en plötslig sensorineural hörselnedsättning (eller det ovan nämnda sudden deafness). Andra faktorer som även kan spela in är ärftlighet, tidigare bullertrauman, vissa sjukdomstillstånd samt påverkan av exempelvis läkemedel eller andra kemiska ämnen.

  Hjälp och behandling vid nedsatt hörsel

  Det finns många skäl till att söka vård om du börjar höra dåligt. Nedsatt hörsel påverkar oss mer än vad vi kan ana – inte bara i fråga om minskade sinnesintryck, utan även på det sociala planet.

  Om du upplever att din hörsel har blivit sämre ska du söka hjälp hos din hörselmottagning eller på din vårdcentral. Där kommer de kunna fastslå om det rör sig om t.ex. en vaxpropp eller om det är frågan om allvarligare symptom. Rör det sig om hörselnedsättning kan du bli remitterad till en audionom för vidare behandling.

  En audionom är specialiserad på att hitta lösningar och hjälpmedel för att få personer med hörselnedsättning att kompensera för denna så att man kan höra igen. På Hör Stockholm tar vi både emot patienter med och utan remiss. När det kommer till nedsatt hörsel hos barn, vänligen kontakta BVC.

  De flesta som lider av hörselnedsättningar kan kompensera sin nedsatta hörsel med hjälp av hörapparat. Dagens hörhjälpmedel är både tekniskt avancerade och diskreta. Att börja bära hörapparat kan för många kännas lite ovant i början, men de flesta vänjer sig relativt snabbt vid att kunna höra igen och uppger att hörapparaten givit dem bättre livskvalitet.

  Testa dig själv: lider du av nedsatt hörsel?

  Förändringar av hörseln kan vara svårt att upptäcka på egen hand. Tror du att du kan vara drabbad av nedsatt hörsel kan du göra en hörselundersökning hos audionom.

  Börja med att besvara följande fem frågor. Om du svarar ja på åtminstone två av dem bör du överväga att kolla upp din hörsel.

  • 1. Ber du ofta folk upprepa vad de sagt?
  • 2. Har andra personer i din omgivning anmärkt på din hörsel?
  • 3. Har du svårt att uppfatta fågelkvitter och insektsljud?
  • 4. Har du svårt att urskilja enskilda röster när flera pratar samtidigt?
  • 5. Tycker andra att du har tv:n och radion på för hög volym?

  Förebygg hörselnedsättningar och bevara hörseln längre

  I vardagen finns det mycket som kan skada dina öron och därmed leda till hörselnedsättningar. Det finns såklart ärftliga aspekter, ålder och sjukdomstillstånd som är svåra att kontrollera. Samtidigt kan man inte bortse från att trafikljud, konserter, hög ljudvolym i hörlurar, buller från byggen och maskiner kan skada vår hörsel på sikt.

  Alla ljud över 85 Decibel (dB) ökar risken för att du ska drabbas av försämrad hörsel. För att bevara din hörsel längre blir det grundläggande att:

  • Håll koll på ljudnivån i din omgivning
  • Investera i bra hörselskydd
  • Låta öronen vila
  • Undvik stress

  Vill du veta mer om sätt du kan förebygga nedsatt hörsel? Läs vår artikel “Förebygg hörselnedsättning - så bevarar du hörseln hela livet ut!”

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.