Kvinna har en kudde för öronen

Tinnitus – definition, orsaker och behandling

4 April 2024

Estimerad lästid: 5 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Tinnitus drabbar ungefär var sjunde person i Sverige. Lyckligtvis har de allra flesta väldigt milda symtom men för cirka 1-2 % av befolkningen utgör tinnitus en ständig plåga. I det här blogginlägget ska vi titta närmare på tinnitus, vad som tros orsaka det och vilken behandling som finns.

  Misstänker du att du har tinnitus? Boka en hörselundersökning hos oss här.

  Vad är tinnitus?

  Tinnitus är en medicinsk term som beskriver en upplevelse av pip, brus och ringningar i öronen eller huvudet som inte kommer från en extern ljudkälla. Det ska dock sägas att tinnitus är ett svårdefinierat begrepp då tillståndet kan ta sig olika uttryck för olika personer. En del har exempelvis ett konstant pipande i öronen, medan andra upplever mer periodiska besvär. Hur högt eller lågt ljuden uppfattas är också individuellt och kan vara svårt för en utomstående att bedöma.

  Inom audiologin delar man in tinnitus i tre olika grader, baserade på hur långvariga och allvarliga besvären är.

  Akut tinnitus är den mildaste formen och varar i högst 3 månader. Det störande ljudet försvinner oftast av sig självt från en sekund till en annan. I vissa fall kan patienten bli hjälpt av läkemedel.

  Subakut tinnitus är en återkommande form av tinnitus som dyker upp igen efter 3 till 12 månader. Personer som lider av den subakuta graden kan ofta lindra sina besvär med läkemedel och/eller avslappningsövningar.

  Kronisk tinnitus är den allvarligaste formen av tinnitus och varar längre än 12 månader (ibland hela livet). I de fall där symtomen kan avhjälpas används terapeutiska metoder i kombination med läkemedel. I många fall försvinner inte symtomen, men kan lindras genom olika behandlingar. Mer om dessa kan du läsa längre ner på sidan.

  Varför får man tinnitus?

  Tinnitus kan vara ett resultat av en eller flera orsaker. Vissa personer kan tydligt peka ut ett specifikt tillfälle, till exempel en hög smäll eller ett slag mot örat, som det som orsakade besvären. I andra fall kan underliggande sjukdomar och infektioner, ny medicin, stress eller vanligt åldrande vara utlösande faktorer. I grund och botten orsakas tinnitus av en överaktivering av hörselsystemet som i sin tur skapar ljud som inte existerar i omgivningen.

  Tinnitus kan uppstå på flera ställen

  Precis som tinnitusens varaktighet kan tinnitus även delas in i tre kategorier: subjektiv, somatisk och objektiv tinnitus. Vad dessa olika typer innebär kan du läsa om i vår artikel om sus i öronen.

  örat

  Vidare kan tinnitus uppstå på olika ställen i hörselgången eller i hjärnan. Vanligast är att den uppstår i innerörat. Det är här som örats känsliga sinnesceller sitter. Om dessa utsätts för höga ljud under lång tid utan pauser, eller för extremt högt ljud vid ett enstaka tillfälle (akustisk chock) kan de tappa sin förmåga att registrera vissa frekvenser. Detta leder till att hjärnan försöker kompensera för de tappade frekvenserna vilket resulterar i att du hör ett ständigt tjut istället.

  Tinnitus i innerörat kan även uppstå till följd av anatomiska förändringar i innerörats blodkärl. Inte sällan är detta ett symtom på; Ménières sjukdom,, vilket innebär att tinnitus-besvären ofta kan botas med hjälp av mediciner och/eller operation.

  Den kan också uppstå i mellanörat. I sådana fall rör det sig troligtvis om någon form av inflammation, eller en defekt på trumhinnan. Kontraktioner i mellanörats muskler kan också ge upphov till så kallad pulserande tinnitus.

  Tinnitus som uppstår centralt i hjärnan kan bero på en felfunktion i hjärnan, som exempelvis en tumör i hjärnans hörselcentrum eller hjärnhinneinflammation. Dock saknas det tillräcklig forskning om vilka de faktiska orsakerna kan vara. Tinnitus i hjärnan går inte att bota med de traditionella metoderna och försvinner inte heller genom att skära av hörnerven.

  Hur vet jag om jag har drabbats av tinnitus?

  De flesta av oss har nog någon gång haft ett ringande eller tjutande i öronen när vi gått och lagt oss. För de flesta av oss har dock tjutandet försvunnit när vi vaknar morgonen efter. Skulle det inte försvinna så finns det risk att du kan ha drabbats av tinnitus. Då är det viktigt att du kontaktar din vårdcentral eller hörselmottagning och bokar tid för undersökning.

  När en audionom eller läkare ska utreda huruvida du har tinnitus eller inte så börjar de med att ställa frågor kring hur du mår i övrigt. De kan till exempel vilja veta om du tar några mediciner, om du känner dig stressad eller mår dåligt psykiskt.

  Genom att skapa en bättre bild av ditt allmäntillstånd kan audionomen eller läkaren lättare hitta grunden till dina besvär och ta fram rätt behandling.

  Som nämnts tidigare så är det högst individuellt hur personer upplever sin tinnitus. Eftersom de störande ljuden inte existerar utanför ens eget medvetande, är det också svårt för en utomstående (med eller utan expertkunskap) att bedöma hur allvarliga besvären är, ifall de kan klassas som tinnitus och hur det ska behandlas.

  Är tinnitus farligt?

  Tinnitus är inte farligt i sig, men det kan påverka ditt välmående beroende på hur starka symtom du upplever. Många upplever till exempel koncentrations- och sömnsvårigheter till följd av det ständiga tjutandet i öronen. Andra lär sig ignorera ljuden och lever vidare med tinnitus utan att lida nämnvärt av det.

  En del yrkesgrupper, som till exempel musiker och förskolepedagoger, är extra utsatta eftersom svår tinnitus kan göra så att de inte kan utföra sitt arbete. För dessa personer kan tinnitusen leda till en kraftig försämring av livskvaliteten, med depressioner och sämre ekonomi som följd.

  Om du jobbar i en miljö med kontinuerligt hög ljudvolym är det oerhört viktigt att du skyddar hörseln. Detta kan du antingen göra genom att ta regelbundna pauser på platser där det är tyst eller genom att använda hörselskydd. Just långvarig exponering för höga ljud är den vanligaste orsaken till kronisk tinnitus.

  Hur behandlar man tinnitus?

  I dagsläget finns det inget botemedel mot tinnitus. Däremot finns det olika behandlingsalternativ som kan minska lidandet, förebygga att symtomen förvärras och förbättra livskvaliteten för drabbade personer.

  Vilken behandling som används beror på vilka de bakomliggande orsakerna till tinnitus bedöms vara, samt hur allvarliga symtomen är. Några vanliga behandlingsalternativ för tinnitus inkluderar KBT, audioterapi, medicinering och TRT (Tinnitus retraining therapy). Utvecklingen av hörapparater går fort och nu finns det även hörapparater som kan lindra tinnitus, här har vi samlat en lista på de bästa hörapparaterna på marknaden 2024.

  Se upp för lurendrejare

  Inom läkarvetenskapen är orsakerna till tinnitus fortfarande inte helt kartlagda och som nämnts tidigare så finns det i dagsläget inga botemedel att tillgå. Detta stoppar dessvärre inte lurendrejare från att lova dig guld och gröna skogar. Som drabbad kan det kännas lockande att prova alternativa sätt som till exempel plåster mot tinnitus, dyra självhjälpskurser och allsköns preparat. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa metoder inte kommer att hjälpa dig att bli fri från dina tinnitusbesvär. Det enda du blir av med är dina pengar.

  Om du lider av din tjut och brus i öronen, eller misstänker att du drabbats av tinnitus ska du vända dig till din vårdcentral eller audionommottagning.

  Boka undersökning för tinnitus hos oss!

  Hör Stockholm är en hörselklinik som jobbar på uppdrag av Region Stockholm. Våra legitimerade audionomer kan hjälpa dig med allt från att lindra tinnitusbesvär till att prova ut hörhjälpmedel. Hos oss är du alltid välkommen med eller utan remiss. Vid behov skickar audionomen dig vidare för en utredning hos audiolog.

  Att förebygga uppkomsten av tinnitus är alltid att föredra. På Hör Stockholm har vi även lång erfarenhet av att ta fram formgjutna öronproppar för dig som arbetar i bullrig miljö.

  Varmt välkommen att kontakta oss på telefon eller boka en tid online här.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.