En person som sitter vid en dator med hörlurar på sig i en kontorsmiljö.

Ljudmiljö: Hur kan högt ljud påverka hälsan?

11 April 2024

Estimerad lästid: 4 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Såväl högt som lågt buller har en betydande inverkan på vår koncentration, prestation och minne. Det här påverkar i sin tur den allmänna hälsan. Att ha bra ljudmiljöer i sin vardag är mycket viktigt. Du behöver dessutom ha koll på vilka ljud som faktiskt är skadliga för dig. Till exempel kan ljud med låg frekvens vara lika skadligt som ljud med hög frekvens. I den här artikeln berättar vi mer om vad en ljudmiljö är, hur den påverkar din hälsa, samt vad du kan göra för att förbättra ljudmiljön hemma eller på jobbet.

  Vad är en ljudmiljö?

  En ljudmiljö refererar till den totala ljudmiljön på en viss plats. Den omfattar alla ljud som förekommer i ett givet område, inklusive naturliga ljud som vind, vatten och fågelsång. Men också konstgjorda ljud som trafik, industri och människors röster.

  Ljudmiljön kan variera avsevärt beroende på plats och tidpunkt på dagen. Till exempel kan en stadsmiljö vara präglad av trafikbuller, arbetsljud och stadsliv, medan en landsbygdsmiljö ofta har naturliga ljud som fågelkvitter och brusande vatten.

  Ljudmiljön har betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Exponering för höga ljudnivåer under långa perioder kan leda till hörselnedsättning, sömnstörningar, stress och andra hälsoproblem. Därför är det viktigt att förstå och hantera ljudmiljön för att skapa mer hälsosamma och trivsamma platser att leva och arbeta på.

  Hur kan ljudmiljön påverka hälsan?

  Hög ljudnivå och buller är den miljöfaktor som påverkar flest människor i Sverige. Exponering av buller kan leda till negativa hälsoeffekter. På kort sikt kan buller leda till allmän störning (att man känner irritation eller oro på grund av ett ljud), koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdom, metabola sjukdomar och psykisk ohälsa öka. För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller i hemmet eller i skolmiljön. Sjuka och människor med skift- och nattarbete är andra grupper som kan vara extra känsliga för bullerstörningar.

  Hur många decibel är störande?

  Störande ljudnivåer kan variera från person till person och beror på individens känslighet, kontext och aktivitet. Generellt sett betraktas ljudnivåer över 70 decibel (dB) som potentiellt störande.

  Här är en ytlig beskrivning av hur ljudnivåer kan uppfattas:

  • Under 70 dB: Uppfattas vanligtvis som acceptabelt och inte särskilt störande för de flesta människor.
  • 70-80 dB: Kan uppfattas som störande, särskilt om ljudet är ihållande eller sker i en miljö där man förväntar sig tystnad.
  • Över 80 dB: Många människor upplever detta som störande, och det kan påverka koncentration, sömn och övergripande välbefinnande. Ljud över 85 dB kan också vara skadligt för hörseln vid långvarig exponering.

  Exempel på ljudnivåer i vardagliga situationer:

  • Normal samtalston: Cirka 60 dB
  • Gata med tung trafik: Cirka 70-80 dB
  • Dammsugare: Cirka 70-80 dB
  • Konsert eller högtalarljud: Över 100 dB

  Här kan du läsa mer om hur din hörsel påverkas av olika decibel.

  Lågfrekvent ljud kan vara lika skadligt som höga ljud

  En vanlig missuppfattning är att endast höga ljudnivåer är skadliga, vilket inte är korrekt. Lågfrekvent buller kan vara lika farligt, särskilt om man utsätts för det under långa tidsperioder.

  Eftersom det är svårt att uppfatta lågfrekvent ljud är det också extra riskfyllt. Många är inte medvetna om att de utsätts för bullret, vilket kan leda till problem med hörseln i framtiden.

  Varför blir man trött av ljud?

  Den som utsätts för mycket ljud kan drabbas av ljudstress och ljudtrötthet. Det innebär att man reagerar på ljud som annars inte upplevs störande. Det kan till exempel vara svårt att lyssna på musik, se på TV eller följa ett vanligt samtal. Den som är ljudtrött vill ha helt tyst omkring sig. Ljudtrötthet kan på längre sikt samverka med andra besvär som kan leda till utmattningssyndrom eller depression.

  Vad kan jag göra för att minska bullret på arbetsplatsen?

  Det finns en rad olika åtgärder att ta för att minska bullret på en arbetsplats. Beroende på vilken typ av arbetsplats det gäller, kan det däremot finnas lösningar som är bättre lämpade än andra. Nedan har vi samlat några av dem:

  1. Väggabsorbenter

  Vid behov kan ni placera ut ljudabsorbenter på väggarna. Det här är ett enkelt och effektivt sätt att minska buller och höga ljudnivåer. Väggabsorbenter kan även dämpa farligt lågfrekvent ljud.

  2. Ljudabsorberande undertak

  Är akustiken störande? Då skulle ni kunna investera i ett undertak som effektivt absorberar buller. På så sätt får ni bästa möjliga bullerdämpning över hela lokalen, och inte bara på en specifik plats.

  3. Satsa på tyst arbetsutrustning

  Om det finns och används högljudda maskiner i lokalerna, kan det vara en bra idé att uppgradera dessa och satsa på så tyst arbetsutrustning som möjligt.

  4. Utbilda personalen

  Om ni upplever problem med höga ljudnivåer på arbetsplatsen är det alltid en bra idé att upplysa personalen om vilka problem som finns samt utbilda dem i hur de kan hjälpa till att minska ljudnivåerna!

  5. Dela upp lokalerna

  Stora utrymmen leder till högre ljudvolymer. För att minska dessa kan det vara bra att dela upp lokalerna i mindre utrymmen. Om det är möjligt, vill säga.

  6. Ljudisolera mot trafik

  Trafikljud är ett buller som kan vara både irriterande och skadligt på sikt. Att ljudisolera fönster vid trafikerade vägar är en strategi för att minska buller på arbetsplatsen.

  Läs även: Förebygg hörselnedsättning - så bevarar du hörseln hela livet ut!

  Investera i bra hörselskydd

  Hörselskydd är utformade för att skydda din hörsel genom att reducera omgivande ljudnivåer. Skyddets förmåga att minska ljudnivån mäts i enheten SNR (Single Number Rating). SNR-värdet på hörselskydden indikerar i genomsnitt hur mycket ljudnivån minskar (i dB) när skyddet används. Om du befinner dig i en miljö med en ljudnivå på 90 dB och använder ett hörselskydd med ett SNR-värde på 30 dB, kommer du istället att uppleva ljudnivån från omgivningen som 60 dB när du har skyddet på.

  Visste du att det finns individanpassade produkter för att skydda din hörsel? Skaffa dina formgjutna hörselskydd från oss på Hör Stockholm.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.