En byggarbetare håller för öronen

Ljudnivåer: Allt om hörseln och decibel

7 oktober 2022

Estimerad lästid: 4 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Hur starka är ljud i vår omgivning och upplevs olika ljudnivåer lika starka för alla? Vad är egentligen decibel och hur fungerar decibelskalan? I denna artikel kommer du få lära dig allt du behöver veta om ljud, hörsel och ljudnivåer.

  Vad menas med ljudnivå?

  Med ljudnivå menas i vilken styrka vi uppfattar ett ljud. Om du upplever ett ljud som starkt eller inte beror dels på ljudtrycket, men också på ljudets frekvenssammansättning. Ljudnivåns styrka mäts i decibel (dB).

  Så vad är då ljud? Ljud är tryckförändringar i luften, likt vågrörelser, som träffar vår trumhinna. Ljudvågorna förs sedan vidare till vår hjärna via ytterörat, innerörat och hörselnerven och omvandlas då till information. Antalet svängningar per sekund (frekvens) mäts i Hertz (Hz). Om ljudet har en hög frekvens uppfattar vi det som en ljus ton. Lägre frekvenser med färre svängningar per sekund uppfattas som mörka toner.

  Vad är normal ljudnivå?

  Den lägsta tonen som ett audiogram undersöker är -10 decibel. Det är vanskligt att ge ut siffror på vilken ljudnivå som är behaglig eller farlig eftersom det är individuellt och varierar beroende på ljudet. Generellt talar man om att en ljudstyrka på omkring 50 dB är behaglig för våra öron, medan en på 100 dB upplevs som obehaglig och störande. Kommer ljud upp i 120 dB har det nått en volym som är svår att hantera för oss människor och är direkt skadlig.

  Så hur uppfattar vi då de olika ljudnivåerna? 100 dB är inte dubbelt så starkt som 50 dB. Hur starka vi uppfattar olika ljudnivåer beror på den egna hörförmågan. Däremot brukar man säga att en ökning med 10 dB motsvarar en fördubbling av den tidigare ljudnivån. Med andra ord upplevs 60 dB dubbelt så starkt som 50 dB.

  Hur mäter man ljudnivå?

  Att genomföra mätningar av ljudnivåer är inte alltid så enkelt. Decibelskalan uppfanns för att göra mätning i decibel lite lättare att förstå sig på. Skalan utgår från den mänskliga hörselns egenheter på svag ljudnivå, vilka kraftigt skiljer sig från varandra. Skillnad i ljudnivå är svårare att uppfatta vid högre decibel.

  Med hjälp av olika filter försvagas eller regleras särskilt djupa eller höga frekvenser i förhållande till hörselns känslighet. Det angivna värdet på decibelskalan motsvarar våra olika nivåer av känslighet, vilka nu gjorts mätbara.

  Hur läser man av decibelskalan?

  Värdet i decibel är med andra ord endast vid första anblick linjärt. Därför ser 120 dB ut att vara dubbelt så starkt som 60 dB. Vi vill poängtera att det inte är riktigt så det fungerar.

  Så vad är då decibelskalan och hur fungerar den? Decibelskalan är logaritmiskt uppbyggd – ljudet från en cirkelsåg är inte dubbelt så starkt som ett samtal mellan två människor. Cirkelsågens ljudvolym är istället omkring 1000 gånger starkare. Mätnivåerna ökar exponentiellt. 10 dB är 10 gånger mer intensivt än 0 dB. Ett ljud som är 1 000 gånger mer intensivt än 0 dB är 30 dB.

  Exempel på ljud med olika decibel

  Ett lätt surrande ljud eller löv som prasslar i vinden kommer upp i omkring 10 dB. Viskningar ligger på 30 dB och ett vanligt samtal på 60. En motorcykel som brummar förbi mäter omkring 80 dB. Vid de ljudnivåer som närmar sig 180 dB hittar du exempelvis en raket som firas av på mycket nära avstånd – detta är ett skadligt ljud för öronen. Avståndet mellan ljudkälla och öra har såklart stor betydelse för hur starkt vi uppfattar ljudet.

  Utsätts du regelbundet för starka ljudnivåer?

  Arbetar du inom ett yrke där du dagligen utsätts för starkt buller? Då riskerar du att förr eller senare få en hörselnedsättning. Kontinuerligt buller från borrmaskiner, motrosågar, flygplan och hög musik är skadligt för din hörsel. Nedan följer våra bästa tips på hur du kan skydda dina öron från regelbundet buller i din vardag.

  1. Ha så låg volym som möjligt när du lyssnar på musik i hörlurar.
  2. Håll avstånd mellan dig och källor till buller, om möjligt.
  3. Lyssna på dina reflexer och håll för öronen om du upplever ett ljud som störande.
  4. Använd öronproppar och hörselskydd om du utsätts för starka ljud under längre tid – exempelvis under en konsert.
  5. Gör regelbundna hörseltest om du tror att du är i riskzonen, för att kunna behandla en eventuell hörselskada i tid.

  Kom ihåg!

  Det är alltid viktigt att skydda hörseln i bullriga miljöer – minimera risken för en framtida hörselnedsättning. Du som regelbundet utsätts för buller bör därför investera i ett riktigt bra hörselskydd, idag går dessa till och med att individanpassa. Boka en tid hos Hör Stockholm redan idag och låt oss hjälpa dig med ditt hörselskydd, formgjutet efter just dina öron. Med hörselskydd tar du hand om din hörsel!

  Det kanske du inte visste om ljud och ljudnivå…


  Ljud behöver materia

  För att ljud ska kunna fortplanta sig krävs materia. I vakuum hörs inget och i rymden är det tyst. Ljudets hastighet varierar mellan olika ämnen och avgörs av hur tätt atomerna sitter, vilket i sig påverkar hur enkelt atomerna kan knuffa vidare ljud. Du känner säkert till att ljudvågor kan studsa mot något och efter en stund komma tillbaka som ett eko, som när du ropar i en grotta exempelvis.

  Ekvivalent och maximal ljudnivå

  För att beskriva bullerexponering under en längre tid används måttet ekvivalent ljudnivå (LAeq24h). Måttet beskriver exempelvis trafikbullret under ett genomsnittligt dygn. Däremot är det svårt att beskriva ljud som kraftigt varierar eller som förekommer mer sällan med detta mått. Av den anledningen används även ett mått för den maximala ljudnivån från när exempelvis ett fordon passerar (LAmax).

  Bullermått inom EU

  I EU:s direktiv för omgivningsbuller anges mått som ska användas i samband med kartläggningar av buller. Måtten är för dag-, kväll- och nattnivå samt för ekvivalent ljudnivå nattetid. Vid måtten för dag-, kväll- och nattnivå beräknas den ekvivalenta ljudnivån under kvällen med ett tillägg på 5 dB och för nattetid med ett tillägg på 10 dB. Båda måtten redovisar ljudnivåer på fyra meters höjd över marken.

  Ta hjälp av Hör Stockholm för att förebygga och behandla hörselskada

  Hör Stockholm är en hörselklinik som jobbar på uppdrag av Region Stockholm. Är du orolig för att din hörsel drabbats av bullerskada? Eller vill du prova ut ett par individanpassade hörselskydd? Hos oss är du alltid välkommen med eller utan remiss.

  Våra legitimerade audionomer genomför hörselundersökningar, hörselkonsultationer, formgjuter hörselskydd samt hjälper dig testa ut passande hörselhjälpmedel. Varmt välkommen att kontakta oss eller boka en tid redan idag!

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.