hörseltest stockholm

Hörselundersökning

Audiogram

Vi genomför en grundlig undersökning av din hörsel i form av ett tonaudiogram. Vid behov utförs även talaudiogram. Din legitimerade audionom går sedan igenom resultatet med dig och rekommenderar lämplig åtgärd. Boka en tid idag så lämnar du vår klinik både välinformerad och trygg i att din hörsel ligger i de bästa av händer.