Två flickor som viskar till varandra

Nedsatt hörsel efter öroninflammation

11 Mars 2024

Estimerad lästid: 2 min

Tillbaka till nyhetsöversikten

Innehållsförteckning

  Öroninflammation leder inte bara till irritation och smärta utan kan även påverka hörseln tillfälligt. I den här artikeln talar vi mer om hur och varför man drabbas av nedsatt hörsel efter öroninflammation, samt går igenom de bästa behandlingsmetoderna.

  Vad är öroninflammation?

  Plötslig öroninflammation uppstår vanligtvis i samband med en förkylning, där förkylningsviruset minskar slemhinnornas motståndskraft mot bakterier i näsan och öronen. Om inflammationen utvecklas i mellanörat är resultatet en röd och svullen trumhinna. Även ansamling av var bakom trumhinnan kan inträffa, och trumhinnan kan börja bukta utåt och få försämrad rörlighet. Den ökade svullnaden och trycket mot trumhinnan kan resultera i smärta. Du kan även drabbas av dålig hörsel efter öroninflammation, och i vissa fall kan trumhinnan till och med spricka.

  Symptom

  Det vanligaste symtomet vid öroninflammation är smärta i örat. Små barn upplever ofta intensiv smärta och visar att något är fel genom att vara mycket ledsna. Äldre barn kan klaga på såväl allmän irritation och klåda som smärta, och barnet kan få svårt att sova samt minskad aptit.

  Vanliga symptom vid öroninflammation är:

  • Öronsmärta, särskilt vid liggande position
  • Känsla av öronpropp
  • Nedsatt hörsel
  • Sprucken trumhinna

  Läs även: Allt om örat och vår hörsel.

  Kan man tappa hörseln av öroninflammation?

  I de flesta fall leder inte en öroninflammation till permanent nedsatt hörsel. Nästan alla återhämtar sig helt från öroninflammation med adekvat behandling och uppföljning.

  Det är däremot viktigt att notera att om en öroninflammation blir allvarlig och obehandlad kan det i sällsynta fall leda till komplikationer som kan påverka hörseln. Komplikationerna kan bland annat vara långvarig vätskeansamling bakom trumhinnan eller skador på hörselbenen i mellanörat. Det här är komplikationer som potentiellt kan påverka hörseln, och det är därför viktigt att söka medicinsk hjälp om öroninflammationen blir ihållande.

  Läs även: Hörselbortfall vid stress — så påverkas din hörsel vid stress.

  Hur länge hör man dåligt efter öroninflammation?

  Du kan ha dålig hörsel en tid efter öroninflammation. Tiden det tar för hörseln att återgå till normaltillstånd varierar beroende på flera faktorer, inklusive svårighetsgraden av inflammationen och typen av behandling som ges.

  I de flesta fall förbättras hörseln snabbt efter att öroninflammationen har behandlats effektivt med antibiotika eller annan lämplig behandling. Många personer upplever en gradvis förbättring av hörseln inom några dagar efter att ha påbörjat behandlingen.

  Symptom som lock för örat och tillfälligt nedsatt hörsel efter öroninflammation kan däremot finnas kvar under en längre tid eftersom det kan finnas vätska kvar i mellanörat.

  En litet barn får sitt öra undersökt.

  Hur får man tillbaka hörseln efter öroninflammation?

  Vid misstänkta tecken på öroninflammation är det viktigt att konsultera en läkare för en noggrann undersökning. Läkaren använder vanligtvis ett instrument som lyser upp och förstorar för att tydligt inspektera trumhinnan. Ibland används även en luftpuff i örat för att bedöma trumhinnans rörlighet och identifiera eventuell vätska i mellanörat. I vissa fall kan det vara nödvändigt med en bakterieodling, och vid mer allvarliga besvär kan remiss till en audiolog (öronläkare) övervägas.

  Barn under 1 år eller över 12 år som diagnostiseras med öroninflammation behandlas oftast med antibiotika, eftersom de i dessa åldersgrupper är mer mottagliga för potentiella komplikationer. Även barn i åldersgruppen 1–12 år kan behöva antibiotikabehandling, vilket bedöms i samband med undersökningen.

  Vuxna som drabbas av öroninflammation behandlas vanligtvis med antibiotika. För både barn och vuxna som upplever återkommande öroninflammation eller vätskeansamling bakom trumhinnan rekommenderas en bedömning av öronspecialist.

  Upplever du nedsatt hörsel? Boka tid hos Hör Sthlm

  Misstänker du att du lider av en hörselnedsättning? Hör Sthlm genomför en grundlig hörselundersökning i form av ett tonaudiogram. Vid behov utförs även talaudiogram. Din legitimerade audionom går sedan igenom resultatet med dig och rekommenderar lämplig åtgärd. Boka en tid idag för rätt vård och behandling.

  Innehållsförteckning

   På uppdrag av Region Stockholm

   Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.