Hörseltest Stockholm

Behöver du testa din hörsel? Hos Hör Stockholm kan du göra ett hörseltest lätt och smidigt.

Det finns många olika aktiviteter som kan göra att det är en god idé att använda hörselskydd. Just hörseln är ett av våra absolut viktigaste sinnen och förlorad eller påverkad hörsel kan sänka livskvaliteten negativt. För många innebär nedsatt hörsel att sociala situationer och umgängen blir ansträngda. Kanske hör man inte vad som pågår i ett samtal eller så triggar det tinnitus. Med hörselskydd tar du hand om din hörsel!