Åtgärder kring Covid-19

På Hör Stockholm följer vi utvecklingen kring Coronaviruset mycket noggrant och håller oss uppdaterade kring myndigheternas riktlinjer. Våra besökares- och personalens hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Så du kan känna dig trygg när du kommer till någon av våra kliniker.

Vi har bl.a planerat inbokade besök på så sätt att vi minimerar antalet patienter i väntrummen och utöver det erbjuder vi ett antal serviceåtgärder för dig som vill testa din hörsel eller vill prova hörselhjälpmedel men tillhör en riskgrupp:

  • Skyddsutrustning: Vår personal har munskydd och visir vid all kontakt med patienter.
  • Allmän hygien: Vi är alltid noga med att sprita av utrustning och ytor men extra så i dessa tider. All personal följer de riktlinjer kring hygien som Folkhälsomyndigheten angett.
  • Sjukresor: för alla som är 70+ så du slipper åka kollektivtrafik. Ring oss för info om tillvägagångssätt.
  • Videobesök: prova ut hörselhjälpmedel på distans via ett videobesök med en audionom.

För mer information eller frågor kring detta vänligen ring oss på 08-808020.